โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-14

โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) วันที่ 12-13 กันายน 2559 ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด ซึ่งมีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ ตาก เข้าร่วมจำนวน 60 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ชลายุทธ์ ครุฑเมือง รองคณบดีฝ่าว... >> อ่านต่อ


งานพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา เปิดสายตรงผ่าน Facebook เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารการขอทุนเพื่อสัมมนา การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาบุลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อผ่านเฟคบุ๊ค เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใจการติดต่อระหว่างคณาจารย์ บุคลาการ กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนบุคลการโดยตรง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม เสนอผลงาน ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารการขอตำแหน่งทางวิชาการท่านส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับ บ.โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว สร้างศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลล้านนา เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมือกับคุณสมศักดิ์ สิทธินำสุวรรณ ผู้จัดใหญ่ บริษัทโรงไฟฟ้าหงสา จำกัด ณ ห้องประชุม บริษัทโรงฟ้าฟ้าหงสา จำกัด แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว โดยมีท่านเฝ้านิรัน กำพันเพ็ง รองเจ้าแขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะมีสาระส... >> อ่านต่อ


ด่วนที่สุด!! กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เข้าระบบ NRMS ภายใน 23 กันยายน 2559 นี้ เท่านั้น
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เข้าระบบ NRMS ภายใน 23 กันยายน 2559 เวลา 23:59 น. เท่านั้นดาวน์โหลด :Templete61 และ >> อ่านต่อ
ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ WiL
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ดร.ธนศักดิ์ ตันตินาคม อาจารย์หัวหน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ “รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณ์การเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning, WiL) ใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมหารือหอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี 4 คณะ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เดินทางโดยรถยนต์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดน่านเพื่อประชุมหารือและเตรียมความพร้อมร่วมกับ ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา น่าน และหอการค้าจั้งหวัดน่าน ก่อนเดินทางไปยังโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเมืองหงส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา