โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-09-21

พิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 21 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีนมัสการครูบาศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เริ่มเดินขบวนแบบประเพณีล้านนาโบราณ ขบวนหมากสุ่ม หมากเบ่ง ขบวนต้นผึ้งต้นเทียน และช่างฟ้อนนางรำ จากมหาวิทยาลัยฯ ไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธาน พร... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ MOU ร่วมกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
พุธ 21 กันยายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

อ.ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวิจัยระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันเอกหญิงกชกร  ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์วรุตม์  วงศ์กาฬสินธุ์ และนางสาวรุ่งทิวา  สุดแสงตา ร่วมเป็นพยายนในการลงนามดังกล่าว ในวันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด  >> อ่านต่อ


การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ
พุธ 21 กันยายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ University of Gavle (HIG) ประเทศสวีเดน ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย และนักศึกษา ส่งบทความทางวิชาการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ "A Multidisciplinary View on Sustainable Life and Business" : Sus-LaB (พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธรุกิจอย่างยั่งยืน) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายาและพื้นที่วังไกลกังวล ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา