โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-10-12

มทร.ล้านนา พิษณุโลก จับมือส่วนราชการในจังหวัดออกแจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 รศ.เดชา นาวานุเคราะห์ ผู้อำนสกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายบุญฤทธิ์... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์วงจรข่าย ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ระยะเวลาเสนอแนะ วิจารณ์ :  12 ตุลาคม 2559 - 17 ตุลาคม 2559สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่สถานที่ติดต่อ     งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มทร.ล้านนา เชียงใหม่
พุธ 12 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประ่จำและข้าราชการ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ (๑)    คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จึงประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา