โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-19

มทร.ล้านนา จัดประชาสัมพันธ์ ITAP ต่อยอดผู้ประกอบการ SMEs
จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “กิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)” มทร. ล้านนา ภายใต้กิจกรรมสร้างความรู้และการเข้าถึงบริการ ITAP แก่ผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องพิงคพาเลซ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่          สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) จัดโดยคณะกรรมการดำเนินงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและ... >> อ่านต่อ


แจ้งเพื่อทราบ...เวลาให้บริการ สำนักวิทยบริการฯ ในช่วงปิดภาคเรียน
จันทร์ 19 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ห้องสมุด) มทร.ล้านนา  *** เวลาในการให้บริการ ***ช่วงปิดภาคเรียน ระหว่าง วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๘ มกราคม ๒๕๖๐  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา