โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2016-12-22

มทร.ล้านนา ลำปาง รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 1 อัตรา
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ จำนวน 1 อัตรา  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ         >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. ที่ ห้องสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ ตัวแทนจาก The British Council Thailand ในการดำเนินการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในโอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ( Policy Review on Inclusive Education in Thailand ) โดยมีอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้... >> อ่านต่อ


ศูนย์พลาสมา นาโนบับเบิ้ล มทร.ล้านนา แหล่งเรียนรู้งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อการเกษตรขั้นสูง
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และวิจัยการสร้างฟองอากาศขนาดจิ๋วในน้ำ หรือเครื่องนาโนบั... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ E.33/2560 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2559 นั้น                 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ เอ ซิสเตมส์ โดยเสนอราคาต่ำสุด ... >> อ่านต่อสวส. ร่วมกับ กบบ. จัดโครงการฯอบรม “ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการบุคลากร” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน มทร.ล (๖ พื้นที่)
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล (กบบ.) สำนักอธิการบดี จัดโครงการอบรม “ การใช้งานระบบลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคคล ” เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกัน ของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB ๑ ได้รับเกียรติจาก ผศ.มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี ด้านบริ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิเทศสหกิจศึกษา
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการโครงการและให้โอวาทแนะนำการปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์ ทั้งนี้ทางคณะวิศกรรมศาสตร์ ... >> อ่านต่อ


ชมรมฅนจรอาสาพัฒนา 2559
พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ชมรมฅนจรอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ดำเนินโครงการ“โรบินสันสานฝันให้น้อง ปีที่10” ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน ปรับปรุงโรงอาหาร แปลงเกษตรและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนบ้านขุนกลาง สาขาแม่ยะน้อย ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2559 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา