โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-01-13

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดอบรมจริยธรรม
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1,290 คน โดยแบ่งแบ่งการอบรมทั้งหมด 6 รุ่น (รุ่นละ 2 วัน 1 คืน)ระหว่างวันที่ 2 -13 มกราคม 2560 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการอบรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาใหม่นั้น ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้นักศึกษาได้นำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน มีสติรู้ตัวและเพื่อขัดเกลาจิตใจสงบยิ่งขึ้น >> อ่านต่อ


แจ้งเวลาขึ้นรถสำหรับนักศึกษาที่มีตารางเรียนที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศสำหรับนักศึกษา มทร.ล้านนา ที่มีตารางเรียนที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ให้ขึ้นรถที่ ลานจอดรถมาลินพลาซ่า เวลา 7.30 น. >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 11 มกราคม 2560 อาจารย์ปรีดา ตัญจนะ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด และอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "The Marketing Challenge " ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับภาคเหนือ ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้การร่วมเป็นคณะกรร... >> อ่านต่อ
กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก
ศุกร์ 13 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 13 มกราคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนา นักศึกษา มทร.ล้านนา และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวนุสรา หนูกลัด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ด้านกิจกรรมนักศึกษา มทร.ตะวันออก   ในโอกาสเดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านกิจการนักศึก มทร.ล้านนา ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา           สำหรับกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา มีพันธกิจหลักในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา