โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-01-20

สาขาระบบสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พื้นที่โรงรียนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น และคณาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษาลงพื้นที่ในโครงงานบริการวิชาการถ่ายทอดความรู้และซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง          ภายในโครงการได้มีการจัดทำสื่อภาพเคลื่อนไหว ๒ มิติร่วมกับ การวิจัยในชั้นเรียนรายว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีบำพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน)
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          20 มกราคม 2560 เวลา 15.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐและเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และ มทร.ล้านนา นำโดย นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยพลเดช ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยนับตั้งแต่ประกาศสำนักพระราชวังลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยพลเดชสวรรคต จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ตั... >> อ่านต่อ


มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานต้นแบบ งานบริการวิชาการ และการจัดการความรู้ของ มทร.ล้านนา ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริการวิชาการ และด้านการจัดการความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา