โลโก้เว็บไซต์ 2017-05-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-05-09

มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร  ในงาน"ไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุดอยสุเทพถวายน้ำสรงพระราชทานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ปีที่ 17"  โดยได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชี... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ร่วมประชุม อทป.เชียงใหม่ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมการประชุม เรื่อง “การขอรับเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมบัติ  เฟื่องปราง  ท้องถิ่นจังหวัด เป็นประธานใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ในโครงการ STEM for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม ในโครงการ STEM  for Student แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองมายวิทยา ณ อาคารปฏิบัติการ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ครู อาจารย์ และนักเรียนสังกัดสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง โดยมี ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กองการศึกษากล่าวต้อนรับ โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ ผู้อำนวย... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย
อังคาร 9 พฤษภาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม คลังความรู้

บริหารธุรกิจฯ  จัดเวทีนำเสนอผลงานวิจัยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงาน ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรสำหรับนักวิจัยเด่น ประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา