โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-09

มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกีฬา สกอ.ชนะด้วยสกอร์ 4-2
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “พะเยาเกมส์” ครั้งที่ 36 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 นัดแรก มทร.ล้านนา พบกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผลการแข่งขัน มทร.ล้านนา ชนะด้วยสกอร์ 4-2 ณ สนาม สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา        ข่าว : นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย        ภาพ : อาจารย์จักรพงษ์ คำปา >> อ่านต่อ


ทีมงาน STEM มทร.ล้านนา ลำปาง ส่งมอบและสอนการใช้สื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย 4.0 แก่ครูสถานศึกษาเครือข่าย
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          9 มิถุนายน 2560 ทีมงาน STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนโมดูลเถ้าแก่น้อย แก่คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ประณิตา ศรีสมุทร หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้รับมอบ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง          อาจารย์คนึงนุช  สารอินจักร์ ผู้รับผิดชอบโมดูลเถ้าแก่น้อย กล่าวว่า ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา