โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-13

นักศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ICDL แห่งประเทศไทย เข้าพบรองอธิการบดี รายงานผลการแข่งขันพร้อมรับฟังโอวาท
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          13 มิถุนายน 2560 อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์ และอาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  นำนายณัฐพงษ์ ธิเชื้อ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 1 และนางสาวนัดดา ธรรมสิทธิ์  ระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ชั้นปีที่ 1 ผู้เข้าแข่งขัน ICDL Digital Competition แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ เมฆอรุณกมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อรายงานผลการแข่งขันฯ และรับฟังโอวาท           นายณัฐพงษ์ ธ... >> อ่านต่อ


ศูนย์บรรณสารและสื่อฯ ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานระบบ WALAI Auto Lib งานห้องสมุด สวส.มทร.ล
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

  ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) วันนี้ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป บุคลากร กลุ่มงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศูนย์บรร... >> อ่านต่อ


กิจกรรม สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรมฯ
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "สานใจสายใยพี่น้องทัศนศิลป์ ศิลปกรรม พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ และผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ "  ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เจ็ดยอด) เพื่อให้เกิดศิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการเรียนให้แก่นักศึกษาใหม่ ตลอดจนเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด ในโอกาสประชุมเพื่อพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          13 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคุณธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์  ประธานกรรมการ กลุ่ม บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และคณะ ในโอกาสประชุม หารือ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรร่วมกัน ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ          การประชุมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการผลิต การพัฒนาทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเ... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะ
อังคาร 13 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

ผศ.ดวงพร เปิดโปรมแกรมท่องเที่ยวบ้านสบเตี๊ยะผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะกรรมการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน “โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลสบเตี๊ยะ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2560 ณ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านปง-ห้วยลาน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านเชิงดอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวพิสมัย  ธรรมใจ ปลัดเทศบาลตำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา