โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-21

กิจกรรมการฝึกอบรมการทำคุกกี้และข้าวเกรียบจากผักเชียงดา
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา (สวก.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ดร.สุภาวดี แช่ม ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ นางปาริชาติ ณ น่าน และทีมงาน สวก.มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผักเชียงดา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร สวก. มทร.ล้านนา ให้กับกลุ่มเกษตกรและสมาชิกหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ กลุ่มฮักน้ำจาง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผักเชียงดา และส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีอาชีพเสริมนอ... >> อ่านต่อ
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมใจปลูกดอกดาวเรือง
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2560  คณาจารย์  พนักงานและนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกันย้ายต้นกล้าอายุ 15 วัน เพื่อเตรียมเพาะปลูกดอกดาวเรือง ดอกไม้สีเหลืองที่สื่อความหมายถึงสีแห่งวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเตรียมการเพาะปลูกในรอบที่ 1 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะออกดอกในช่วงเด... >> อ่านต่อ


กิจกรรมบริจาคโลหิต
พุธ 21 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มิถุนายน 2560  แผนกพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา