โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-06-27ทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          24-25 มิถุนายน 2560 คณะทำงาน Stem Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ภายใต้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง            ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได... >> อ่านต่อ


วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงอาหาร มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด จัดโครงการประกวดดาว - เดือน CISAT Star Contest 2017 รอบตัดสิน โดยผู้ที่ได้เป็นดาวประจำปีนี้ได้แก่ นางสาวรวินันท์ ม่านมุงศิลป์ ( น้องหมิว ) เตรียมบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 1 และ เดือนประจำปีนี้ได้แก่ นายพบธรรม มณีทอง (น้องแคมป์)  เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ข่าวโดย : งา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ KUST จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 27 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 26 มิถุนายน 2560  รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th International Conference on Sciences,  Technology and Innovation for Sustainable Well – Being (STISWB 2017) ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุนหมิง (KUST) เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และคณะวิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า มหาวิทยาลัย KUST ไ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา