โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-07-06

ผศ.สุวิช มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาทำบุญสาขา
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผศ.สุวิช  มาเทศน์ นำคณาจารย์และนักศึกษาสาขาช่างกลโรงงานและสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทำบุญสาขาประจำปี 2560 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและเพื่อเป็นการรับขวัญนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ณ อาคารช่างกลโรงงาน  มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)   >> อ่านต่อ


คลินิคเทคโนฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ อบรมการย้อมสีธรรมชาติด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ เพิ่มมูลค่าผ้าทอกะเหรี่ยง
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 5 กรกฏาคม 2560 อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ อบต.ทาเหนือ และ กศน.ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  จัดโครงการ "ฝึกอบรบการย้อมสีธรรมชาติ ผ้าทอกะเหรี่ยง"  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการย้อมสีผ้าด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดยใช้องค์ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา