โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-08-01

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ สร้างอาชีพเสริมแก่เกษตรกร
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          31กรกฎาคม 2560 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเลี้ยงกบในนาข้าวเชิงระบบนิเวศ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสบลี อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีอาจารย์สมเกียรติ ตันตา เป็นวิทยากรในการจัดอบรม พร้อมมอบกบแก่นายภาคภูมิ  ติ๊บดี ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบลีและสมาชิกชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจากคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำงานวิจัยด้านข้าวร่วมกับชุมชนแ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ผงาดติดอันดับ 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

ตามที่เว็บโอเมตริกซ์ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกและเผยแพร่จัดอันดับผ่านทางเว็บที่ http://www.webometrics.info  เพื่อจัดอันดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีการเผยแพร่ผลงานอิเล็กทรอนิกส์และกิจกรรมทางวิชาการ งานค้นคว้าวิจัยผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการจะกระตุ้นให้อาจารย์และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ทั้งนี้ มทร.ล้านนา ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 8 ของประเทศไทยในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันดับที่ 33 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในประเทศไทย และอยู่ใน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             ด้วยความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองพิชัย ลำปาง กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ คุณสุนิสา ติ๊บคำ เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำไข่เค็มสมุนไพร และไส้กรอกเปรี้ยว ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ ในวันพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 จำน... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดิโอศาสตร์พระราชา
อังคาร 1 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          31 กรกฎาคม 2560 อาจารย์คงศักดิ์  ตุ้ยสืบ อาจารย์สาขาการจัดการนำนางสาวนุชศรา  ฝั้นแก้ว และนางสาวญาสุมินทร์  อินแม่มอก นักศึกษาสาขาการจัดการ ระดับปริญญาตรีเทียบโอน ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศพร้อมเกียรติบัตรโครงการประกวดคลิปวิดิโอ ระดับจังหวัด หัวข้อ ศาสตร์พระราชา จากนายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจัดหวัดลำปาง ในงานประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง    ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา