โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-03 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-08-03

2 คณะ มทร.ล้านนา ลำปาง จับมือบูรณาการการเรียนการสอน ในวิชาอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             โดยความร่วมมือระหว่าง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเค้กกล้วยหอม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและ... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์รถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว... >> อ่านต่อ


ประกาศ ร่างขอบเขตของงานครุภัณฑ์รถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 4 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ถึง 8 สิงหาคม 2560สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว... >> อ่านต่อ


จิตอาสา มทร.ล้านนาตาก เตรียมดินปลูกดาวเรือง
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

3 สิงหาคม 2560 นักศึกษาและคณาจารย์ มทร.ล้านนาตาก จิตอาสา ร่วมเตรียมดินบรรจุลงถุงดำเพื่อรอรับกล้าดาวเรือง สำหรับกิจกรรม "ปลูกดาวเรือง ปลูกจิตสำนึก น้อมรำลึกพ่อแห่งแผ่นดิน" ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 9 สิงหาคมนี้...ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่มีจิตอาสา ร่วมทำดีเพื่อพ่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาตาก ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย OTOP SMEs
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

2 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยเพื่อยกระดับกลุ่มผลิตสินค้า OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชนและชุมชน ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการที่นักวิจัยส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จำนวน 13 โครงการ โดยโครงการเป็นลักษณะการสนับสนุนทุนวิจัยให้สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตากเข้าร่วมทำวิจัยระหว่าง อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มอาชีพ กลุ่มชุมชน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจระดับฐานราก และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขี้นอย่างเป็นระบบครบวงจรแบบยั่งยืน มีคณะกรรมการและตัว... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  กำหนดการสอบในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา