โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-09-05


สาขาประมง มทร.ล้านนา ลำปางร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี จัดอบรมเลี้ยงปลาในกระชังตามโครงการเกษตรพอเพียง
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

          5 กันยายน 2560 สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเลี้ยงปลาในกระชัง แก่นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) ลำปาง ตามโครงการเกษตรพอเพียงของโรงเรียน โดยมีอาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี หัวหน้าสาขาวิชาประมงเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ... >> อ่านต่อ


ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบปะประชาชนครั้งที่ 11/2560
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน ครั้งที่ 11/2560 วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2560 ณ วัดป่าตึง หมู่ที่ ๗ ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมออกหน่วยให้บริการเปิดรับปัญหาด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ (งานคลินิกเทคโนโลยี) และให้บริการด้านเผยแพร่องค์ความรู้ ซึ่งนำเสนอวีดีทัศน์องค์ความรู้ต่างๆ และแจกวารสารแก้วปัญญา หนังสือ 60 ชุ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมสืบสานประเพณี 12 เป็ง
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “สวดมนต์ทำวัตรเช้า” เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส สวดมนต์ไหว้พระ ถวายจัตตุปัจจัยไทยธรรม ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา และเนื่องในวันนี้ “วันประเพณี 12 เป็ง” ชาวล้านนาเชื่อกันว่าเป็นวันปล่อยผีหรือเป็นวันปลดปล่อยดวงวิญญาณมารับของถวายทานที่ลูกหลานญาติมิตรทำบุญอุทิศให้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีทำบุญตานขันข้าวหาพ่อแม่ญาติพี... >> อ่านต่อขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๕ ท่าน ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ๒ ท่าน ๑. รองศาสตราจารย์เริงนภรณ์ โม้พวง (มทร.ล้านนา พิษณุโลก) ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร ไชยโรจน์ (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) ในสาขาวิชาเคมี ตั้งแต่วันที่ ... >> อ่านต่อ


จัดการธุรกิจค้าปลีกฯ จิตสาธารณะ
อังคาร 5 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รวมกว่า 230 คน ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการร่วมกันขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพและหมู่บ้านสายลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความอดทน มีจิตสาธารณะเสียสละแรงกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้เกิดค... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา