โลโก้เว็บไซต์ 2017-09-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-09-06

ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง รุ่นที่ 2
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบำรุงเชิงป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง “ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง” รุ่นที่ 2  ณ อาคารเครื่องกล 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เพื่อฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบงานวิศวกรรม กา... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร จัดโครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผ้าปกาเกอะญอ
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ” แก่สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาเขียว บ้านหนองเจ็ดหน่วย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  โดยอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นพื้นที่ที่ ผศ.ดวงพร และคณะนักวิจัย ได้เข้าไปพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากทุนสนับสนุนของสำนักงาน... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่  ณ บริเวณชั้น 1  อาคารเรียนรวม  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 144 คน ได้รับโลหิตบริจาค จำนวน 107 ยูนิต คิดเป็นปริมาตร 42,800 ซีซี   >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาครูGenใหม่ ที่มีความกล้า รักการแสวงหาสิ่งใหม่ ชอบความท้าทาย เข้าร่วมโครงการ The Teacher
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

เชิญชวนนักศึกษาครูGenใหม่ ที่มีความกล้า รักการแสวงหาสิ่งใหม่ ชอบความท้าทาย และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้ามาเรียนรู้กับเราในหลักสูตรการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยหัวใจ หลายคนเคยตั้งคำถามว่าหัวใจการศึกษาที่ดีควรเป็นแบบใด ทำอย่างไรถึงจะออกแบบ การเรียนรู้ให้สร้างสรรค์ และตัวตนการเป็นครูของเรากำลังเผชิญอะไรในระบบการศึกษา ทั้งหมดพบกันใน The Teacher พบกัน 20-23 ตุลาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - คุณสมบัติ อายุ 20-25 ปี เป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนคณะครุศาสตร์ศ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ Sakura Project ณ มหาวิทยาลัย Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express ร่วมกับ Singapore Polytechnic และ Kanazawa Institute of Technology เมื่อวันที่ 17-30 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินกิจกรรมตามหลัก LEXส่วนแรกเสร็จสิ้นลงแล้ว ทาง Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่นจึงจัดโครงการ  Sakura Project ขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 กันายายน 2560 เพื่อดำเนินกิจกรรมในส่วนของ Prototype และได้ให้ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนนักศึกษา มทร. ล้านนา จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครง... >> อ่านต่อ


กำหนดการงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  "เกษียณอย่างเกษม : เพชรงามล้านนา" แก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 38 ราย ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้  รายนามผู้เกษียณ ประจำปี 2560   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์    เวศนารัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศตวรรณ   พิกุ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม LOI การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 6 กันยายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

วันที่ 6 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ได้เดินทางไปเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ โรงแรมแชงกรีล่า โดยในพิธีการลงนามดังกล่าวทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้ว่าราชการมณฑลไห่หนานได้เสนอแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันในด้านต่าง ได้แก่ การสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ การเยี่ยมเยือ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา