โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-12-01

หลักสูตรการตลาดจัดสัมมนา Professional Marketer in the digital age
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางการตลาด หัวข้อ “Professional Marketer in the digital age” โดยมีอาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ  หัวหน้าสาขารองคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนายวีระวัฒน์  เหลืองอำพล ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจแฟรนไซส์และการตลาด บริษัท บิสิเนส โค้ชแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 อาคารเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับจังหวัดตาก จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ  ในโอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารมทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับ โดยจัดเลี้ยงอาหาร “กาดหมั้ว”และจัดชุดการแสดงจากชมรมศิลปะการแสดงล้านนา จากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาทิ การแสดงชุด ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กำหนดการสอบวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา เสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ไตรมาสที่ ๒)
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       ด้วยงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดซื้อวัสดุหนังสือ วารสารและตำรา การนี้ทางงานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา ใคร่ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนแต่ละหลักสูตรในการเลือกเสนอรายชื่อหนังสือและวารสารวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๘ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา