โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-12-22

ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา(เชียงใหม่) ประจำภาคการศึกษา 2/2560
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

**สำหรับนักศึกษาเชียงใหม่** ประกาศถอนชื่อนักศึกษาออกจากระบบทะเบียนนักศึกษา(เชียงใหม่) ประจำภาคการศึกษา 2/2560  ** >> อ่านต่อ


เกษตรกรชุมแสง จ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานโรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  ผศ.บุญเจิด กาญจนา อาจารย์ประจำหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  นายทนงศักดิ์  ดีใจ นักวิชาการเกษตรและผู้ดูแลโรงสีข้าวราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมต้อนรับและเป็นวิทยากรแนะนำการสีข้าว ให้กับกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโรงสีชุมชนอำเภอชุมแสง จ.นครนวรรค์  จำนวน  32  คน  ที่เดินทางมาศึกษาดูงานในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่สากล ในกิจกรรมฝึกอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจและศ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2560  อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง   อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  อ.สุรีย์รัตน์  บัวชื่น   อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ   อ. บุญญฤทธิ์ วังงอน   และ นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   ลงพื้นที่ดำเนินงานกิจกรรมติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม ต. ท่าช้าง อ. พรมพิราม จ. พิษณุโลก  ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพชาวบ้านชุมชนนาขุม  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ข... >> อ่านต่อ


รณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.  ที่ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ   ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล  บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% ประจำปี 2560 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  ดำเนินการจัดขึ้น  ซึ่งมี  อาจารย์วริศ  จิตต์ธรรม  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาคณะว... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสรุปปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถอดบทเรียนศึกษาดูงานเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ และสรุปปิดโครงการภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ปี 2559 ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร และโรงแรมแลนด์มาร์ค แม่โขงริเวอร์ เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีอาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร และอาจารย์ชนิชา จินาการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วม ... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง 2,500,000.00 บาท ประกาศวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 ธันวาคม 2560 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ถึงประธานกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน       ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา