โลโก้เว็บไซต์ 2017-12-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2017-12-25

นิทรรศการ กั๊น 3
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ “กั๊น” ครั้งที่ 3 นิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่ววันที่ 25 ธันวาคม 2560 อาจารย์ฐปนนท์  สุวรรณกนิษฐ์ หัวหน้าหลักสูตรออกแบบสื่อสาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดนิทรรศการว่า “กั๊น” เป็นนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสารทุกชั้นปี ซึ่งศึกษาด้านการออกแบบและผลิตสื่อโฆษณา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมเปิดงานโครงการ เน็ตประชารัฐบ้านหัวแท
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560  รศ.เริงนภรณ์ โม้พวง  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.วรางคณา กรุยรุ่งโรจน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.บุญเจิด กาญจนา  อาจารย์ประจำหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(DE) พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ดูงานโครงการ เน็ตประชารัฐบ้านหัวแท  หมู่ที่8  ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก    ภ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา นำเสนอผลงานโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ จ.พิษณุโลก
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ พร้อมลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชน และติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ ในพื้นที่ของ จ.พิษณุโลก  โอกาสนี้ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี  ... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ........................................................................................             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่อง ประ... >> อ่านต่อ


ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ........................................................................................             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่อง ประกวด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา