โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-01-19

12 สถาบันจับมือสานสัมพันธ์ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดีและผู้แทนจากสถาบันการศึกษา 12 สถาบันเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และมทร.ล้านนา ได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ “ชุดพุทธบูชา”ซึ่งเป็นผลิ... >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          18 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงานฉลองครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 เพื่อแก้ปัญหาทางการเกษตร ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ ยกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์สู่อาหารอนาคต ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 ( Farmer... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง  วิศวกรเครื่องกล   สังกัด  กองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 1  อัตรา กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม2561 ในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อ


ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ล้านนา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 และเปิดโครงการ“เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” (นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด) โดย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) โดยประกอบพิธีลงเสาเอกปฐมยามการเริ่มต้นโครงการโดยได้อัญเชิญไม้คยอมหลวงที่เติบใหญ่บนแผ่นดินเวียงลินมาเป็นเสาเอก โดยการขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง การอัญเชิญเทวาตามทิศต่างๆตามคว... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา