โลโก้เว็บไซต์ 2018-02-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-02-10

นักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแสดงงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18  ภายใต้ชื่อชุดการแสดง นาฎยลีลา ล้านนาราชมงคล
เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับชมรมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย นายคชานนท์  จินดาแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และอาจารย์ธนิตพงศ์  พุทธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ นำนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรม มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแสดง 14 สถาบันกลุ่มภาคเหนือในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดียานันท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ ศิลปากร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 และในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เข้าร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้ชื่อชุดการแสดงว่า “นาฎยลีลา ล้านนาราชมง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมโครงป่าในเมือง ส่วนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย 
เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ชัชวิน วรปรีชา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว ซึ่งจัดขึ้นโดยสวนรุกขชาติห้วยแก้ว กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรในการร่วมมือแบบประชารัฐ พัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยรับเกียตริจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา