โลโก้เว็บไซต์ 2018-03-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-03-19

IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม
จันทร์ 19 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ร่วมกับ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย จัดอบรม “IoT ในงานเกษตรอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Innovation Center อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บมก.กสท. (CAT), สมาคมสมองกลฝังตัว TESA และกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานกลุ่มท... >> อ่านต่อ


ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์
จันทร์ 19 มีนาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

                   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา                              ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมา... >> อ่านต่อ


ขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์
จันทร์ 19 มีนาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีความประสงค์จะขยายรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา                     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๒๔  และ ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.๒๕๔๘ ประกอบกับข... >> อ่านต่อ


ทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ จัดแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind
จันทร์ 19 มีนาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

          7 มีนาคม 2561 นักศึกษาทีมเก๊าซอมพอจูเนียร์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน Brailler for the blind นักศึกษาอาสาสมัครโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมแข่งขันพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจัดทำ Photo book for blind  ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ลำปาง  อ.เมือง  จ.ลำปาง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา