โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-04-10

มทร.ล้านนา ตาก เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Robot รองรับ Thailand 4.0
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 เม.ย. 61 ที่ห้องประชุมทองกวาว มทร.ล้านนา ตาก ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) ดำเนินโครงการโดยสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการบรรยายหัวข้อ "วิวัฒนาการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Evolution) และ "อุตสาหกรรมหุ่นยนต์กับไทยแลนด์ 4.0" โดย ผศ.ประมูล บัว... >> อ่านต่อ


ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  คณาจารย์  และพนักงาน   ร่วมงานพิธีทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561  ร่วมถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์   โดยมี นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ กรานต์ปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ภายในงานทำบุญเมืองพิษณุโลก และงานประเพณีสงการนต์ ประจำปี 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  พิธ... >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยมีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด กองพัฒนาอาคารสถานที่ บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) >> อ่านต่อ


อ.คณะวิทย์ฯตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงาน
อังคาร 10 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

                  เนื่องจากภาคเรียนที่ 3 ฤดูร้อน ประจำปี 2560 ช่วงเวลาฝึกงาน 10 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561 และอาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปวส. 1 จำนวน 1 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หจก. อโกรโปรเกส จ.พะเยา ผู้ผลิต สมุนไพรอบแห้ง เครื่องแกงอบแห้ง และอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของการฝึกงานภายนอกของนักศึ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา