โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-04-21


มทร.ล้านนา จัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบสอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
เสาร์ 21 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวประจำปี 2561
เสาร์ 21 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณบดีและอาจารย์อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ของไทย) ประจำปี 2561  นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวคำขอขมาแก่คณาจารย์อาวุโส ภายหลักจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันภายใต้บรรยากาศพื้นเมือง โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ นำอาหารมาค่อยบริการแก่ผู้ร่วมงานสร้างควบอบอุ่นเป็นกันเองแก่อาจารย์อา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา