โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-04-25

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษาสัญจร
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

          25 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับพลเอกเจน คีรีทวีป ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านสังคมและความมั่นคง และคณะกรรมการ ในโอกาสสัญจรเยี่ยมชมพื้นที่ลำปาง  ณ อาคารอเนกประสงค์ ... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2)
พุธ 25 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2) ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรมฯ และชุมชนเป้าหมาย โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SP อีกด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้ง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา