โลโก้เว็บไซต์ 2018-04-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-04-30

หารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยา
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (30 เม.ย.) คณะผู้บริหารและอาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ นายนิวัติ บุญนพ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 ลำปาง ในการหารือความร่วมมือวิชาการเชิงวิศวกรรมด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย แบบจำลองไดโนเสาร์และซากดึกดำบรรพ์โดยใช้หลักการแมคคาทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและการตลาด รวมทั้งด้านอุทยานธรณีเพื่อเป็นองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยาและวัฒนธรรม >> อ่านต่อ


2 มหาวิทยาลัย จับมมือ ฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก แก่อาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ เป็นวิทยากร และผู้ประสานงานการจัดอบรม เรื่อง “เทคโนโลยีอาหารหมักระดับชุมชน”  โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาหาร เทคโนโลยีการหมัก อาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจารย... >> อ่านต่อ


ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัย ศูนย์เรียนบ้านนาโต่
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ผ.ศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับผู้อำนวยการแผนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำเสนอผลงานวิจัย “แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านท่องเที่ยวสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร” ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นต่องานวิจัย อาทิ ตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย... >> อ่านต่อ


ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Netประจำปี 2561
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบ   ใบสมัคร >> >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม
จันทร์ 30 เมษายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2561 นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และนายศักนรินทร์  ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษฒ วัฒนชัย ประธานมูลนิธยุวสถีรคุณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การพัฒนาองค์กรคุณธรรม" โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา