โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-06-15

อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ ร่วมออกแบบห้องสันทนาการ ให้แก่ศูนย์ส่งส่งฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย" (อาคารเทพรัตน์การุญ) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในการนี้ นายเปศล อัศวปรมิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ออกแบบห้องสันทนาการ (Recreational Room) ให้กับศูนย์ส่งส่งฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จและกราบบังคมทูลถวายรายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการใช้สารเคมี และสารทดแทนสารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่   14 มิถุนายน 2561 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และการใช้สารเคมี และสารทดแทนสารเคมีทางการเกษตรอย่างเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อการใช้สารเคมีทางการเกษตรชุมชนอย่างปลอดภัย >> อ่านต่อประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  โดยการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารด้านล่างนี้ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/06/20180615143751_16740.pdf >> อ่านต่อ


ม่อนล้านนาโมเดล โชว์ผลงานแก่นายกรัฐมนตรีฯ
ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.ไพโรจน์  วรพจน์พรชัย หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา หัวหน้าโครงการ “ม่อนล้านโมดเดล” พร้อมคณะทำงาน นำเสนอโครงการม่อนล้านโมดเดล ต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน “การพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวประชารัฐ” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยโครงการ “ม่อนล้านโมเดล”เป็นโครงการการบูณการองค์ความรู้จากหลายๆ หน่วยงาน รับผิดชอบโดยคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา