โลโก้เว็บไซต์ 2018-06-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-06-21

โครงการธรรมทวาทศวาร ฉัฏฐวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมเผยแพร่คุณธรรม ค่านิยม ๑๒ ประการ ภายใต้ชื่อ โครงการ "ธรรมทวาทศวาร ฟังธรรมทุกเดือนสุขใจตลอดปี" หัวข้อธรรมบรรยาย คือ มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน โดยครั้งนี้ ได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเฉลิมราช ปัญญาสิริ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นองค์เทศน์  ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประธานฝ่ายฆราวาสโดยนายดิลก  ประสานวรกิจกุล ผู้อำนวยการกองกลาง นายชัยปฐม... >> อ่านต่อ
Talent mobility มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพจากนักวิจัยสู่บุคลากรวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ รุ่นที่ 1
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

               หน่วยงานร่วมดำเนินโครงการ  Talent Mobility มทร.ล้านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมยุคใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน (TM Academy รุ่นที่ 1)  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน  ณ อาคารอุตสาหการ มทร.ล้านนา ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ปฏิบัติง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง ศศ.201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรได้และได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม  โดยได้รับเกียรติจาก นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุม >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา