โลโก้เว็บไซต์ 2018-08-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-08-21

Congratulations to IBM’s student for their 1st place reward from The Language and Society Skills Competition
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

Congratulations to International Business Management student program who received 1st place reward from the Language and Society Skills Competition  on August 3rd 2018 at Chalermprakreat Building, Rajamangala of University of Technology Lanna Chiang Mai. The members of English debate team were from 1st Year Students namely Ms. Chutikan Chaiwong, Mr. Plai Ngamkasat and Ms. Yum Prima. Sansiri Sirikul. >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม2562
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย

      สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์หรือบุคคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ขั้นตอนการเสนอโครงการ โครงการต้องผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัด : ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด การเขียนโครงการเป็นไป (ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด):  เขียนให้กระชับชัดเจน และเข้าใจกระบวนการดำเนินโครงการ >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก XUNTA DE GALICIA และ Universidade Da Coruna ประเทศสเปน
อังคาร 21 สิงหาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีการประชุมร่วมกับ Mr. Amador Ordonez Puime ที่ปรึกษาด้านโครงการระหว่างประเทศ กระทรวงการศึกษาและนวัตกรรม (XUNTAB DE GALICIA) ประเทศสเปน และ Dr. Santiago Lopez Pineiro จากคณะ Buliding Engineering มหาวิทยาลัย Universidade Da Coruna ประเทศสเปน ณ ห้องประชุม 404 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา