โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-10-24

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
พุธ 24 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ประชุมความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีระหว่างอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยมีคณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 และผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเท... >> อ่านต่อขยายเวลาส่งบทความและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 5
พุธ 24 ตุลาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาส่งบทความและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 5  จนถึง 31 ตุลาคม 2561 เว็บไซต์การประชุม : www.w3conference.org *** คู่มือการส่งบทความและผลงาน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา