โลโก้เว็บไซต์ 2018-10-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-10-26

รวมพลังชาวราชมงคลตาก แปรอักษร "80 ปี ช่างไม้"
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

วันนี้เวลา 16.00 น. ที่ลานพระวิษณุกรรม นักศึกษาได้ร่วมแปรอักษรเป็นคำว่า "๘๐ ปี ช่างไม้" ในโอกาสครบรอบ "80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก" นอกจากนี้เมื่อวานนี้ยังได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) มาให้กำลังใจพวกเราด้วย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ >> อ่านต่อ


ประชุมเชิงปฎิบัติการภายใต้โครงการการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่เป็นธรรม ประจำปี 2561
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ “การวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นของอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ บนฐานทรัพยากรชุมชนเพื่อมุ่งสู่การค้าที่เป็นธรรม ประจำปี 2561” ณ ห้องประชุมสุเทพ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ... >> อ่านต่อสมาคมศิษย์เก่าบ้านกร่าง เข้าพบอธิการบดีเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมศิษย์เก่าบ้านกร่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าพบเพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี และอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า รองอธิการบดีด้านบริหารและสวัสดิการ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล รอบรับตรง ภาคการศึกษาที่ 2/2561 เริ่มเปิดรับสมัครออนไลน์ 22-31 ต.ค. 61  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการ 1 อัตรา และสายสนับสนุน 4 อัตรา
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายวิชาการ 1 อัตรา และสายสนับสนุน 4 อัตรา นั้น บัดนี้การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย)(ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) >> อ่านต่อ


พิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช
ศุกร์ 26 ตุลาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมและบำเพ็ญกุศลศพอาจารย์ปัญญา ยาวิราช อาจารย์อาวุโส  ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อาจารย์ปัญญา ยาวิราช อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก ตลอดระยะเวลาการทำงานได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มกำลัง ได้ทำสร้างคุณโนปกรณ์ด้านการเรียนการสอนอย่างมากมาย &nbs... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา