โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-11-06

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2561 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย ผัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระในการประชุมดังนี้  1. การพิจารณาและจัดทำแผนพัฒนาคุ... >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 9 ราชมงคล
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา  และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนาเข้าร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายงานกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. กิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 11 และโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale Krabi 2018”  ณ ลานกิจกรรมอ่าวนางแลนด์มาร์ค หาดนพรัตน์ธาร อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ธีระศักดิ์ ... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา รับมอบทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จาก ธ.ไทยพาณิชย์
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

นายกฤษกมล สุภัคกนก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และคณะบุคลากรธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาให้กับ นางสาวปองทิพย์ เชื้อหน่าย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายฤทธิ์รงค์ หอมเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 10,000 บ่า เพื่อเสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.พีระ จุน้อยสุวรรณ ผู้อำน... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา มอบเสื้อสามารถ
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

สรุปผลการแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจําปี ๒๕๖๑ ประเภทเรือใหญ่ รางวัลที่ ๑ เงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่เรือ  ทีมเรือแม่ป้อม ราชมงคล วัดมิ่งเมือง มทร.ล้านนา น่าน งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (เฉลิมฉลองพระกฐินพระราชทาน ) ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒ – ๔ พ.ย. ๒๕๖๑ ณ สพานพัฒนาภาคเหนือ ในการนี้รองอธิการบดีผ่ายกิจการพิเศษ รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา ได้มอบเสื้อสามารถแก่ฝีพายเรือ และผู... >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยการผลิตอัตโนมัติอเนกประสงค์ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ อัจฉริยะ รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง        :    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการช่วยการผลิตอัตโนมัติอเนกประสงค์ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์                          อัจฉริยะ รองรับอุตสาหกรรมยุค 4.0 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง        :    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม                          ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ตรานูนระบบไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง        :    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ตรานูนระบบไฟฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่                          จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง >> อ่านต่อ


ร่างขอบเขตของงาน ครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมระบบและกระบวนการสำหรับการควบคุมขั้นสูง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง        :    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการควบคุมระบบและกระบวนการสำหรับการควบคุมขั้นสูง                          ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบปร... >> อ่านต่อ


ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่
อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พ.ย. พ.ศ. 2561 ทีมแนะแนวคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ พบปะคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ วิเทศ เชียงใหม่ เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ แก่นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในคณะฯ อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการ รวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่เปิดสอน ณ ศูนย์ฯ จอมทอง นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์ได้ให้ความสนใจในหลักสูตรฯ ของคณะ เนื่องจากทางโรงเรียนฯ ได้เน้นเรื่องความเป็นนานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตร ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอนอยู่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา