โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2018-11-09

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่
ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน สังกัดกองพัฒนาอาคารสถานที่ จำนวน 22 อัตรา บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย (ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ) >> อ่านต่อ


Tvat Hub Lanna ติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงงาน
ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ศุภกาล  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้ประสานงาน Tvat Hub Lanna พร้อมด้วยคณะจารย์ ติดตามความโครงการ การสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ภายในกลุ่มสถานศึกษาอาชีวะภาคเหนือและติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินงาน หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงฝึกปฏิบัติการทางช่างอุตสาหกรรมและห้องปฏิบัติการภายใน กลุ่มสถาน ศึกษาอาชีวะภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน  2561... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด
ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง        :    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม                           ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด วงเงินงบประมาณ / ราคากลาง     :    25,500,000.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  9 - 16 พฤศจิกายน ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา