โลโก้เว็บไซต์ 2019-01-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-01-31

นักศึกษาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ ในงานสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 7  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2562  พร้อมคว้ารางวัลรองชนะเลิศ การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ  ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาห่างไกลแอลกอฮอล์
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ในฐานะศูนย์ประสานงานโครงการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ รวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ ห่างไกลปัญหาแอลกอฮอล์ ภาคเหนือตอนบน สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีแบ่งปันองค์ความรู้ และการรายงานผลดำเนินงานของแต่ละสถาบันที่เป็นเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมสุขภาพ รณรงค์ ป้องกัน ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ล้านนา โดยมี... >> อ่านต่อ


สารสนเทศฯ มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติฯ สวส.มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 31 มกราคม 2562 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา