โลโก้เว็บไซต์ 2019-04-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-04-26

งานรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจำปี 2562
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน  2562 ณ  ลานกิจกรรม  ชั้น 1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส  ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์  พิธีภายในงานประกอบด้วย พิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  พิธีกล่าวขอขมาพระแม่คงคา  พิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล... >> อ่านต่อ


ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง คณะบริหารธุรกิจฯ
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจัดงาน “ฮดน้ำดำหัวสะหรีปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยอาจารย์อุษามาศ  รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลศาสตร์ นำคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน กล่าวคำขอขมาแก่อาจารย์อาวุโส จากนั้นอาจารย์อาวุโสกล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงาน ภายหลักจากเสร็จพิธี อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคลากร ศิษย... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมสั่งจองเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้านหน้าปักตราสัญลักษณ์ฯ ด้านหลังปักข้อความ RMUTL  ราคาตัวละ 250 บาท  สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เริ่มส่งสินค้าวันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป  ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา ดังนี้  สั่งซื้อด้วยตัวเอง ที่สนง.บริหารทรัพย์สินฯ มทร.ล้านนา หรือ ส่งทาง inbox FB: >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโสในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง 2562
ศุกร์ 26 เมษายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา  2562 เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย โดยในช่วงเช้า รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาสักการะพระศรีศากยมุนี พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยจากนั้น ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสักการะพระภูมิเทพนครราช สักการะหอครูบาศรีวิชัย สิ่งศักด์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย  ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมจัดการแข่งขันลาบเมือง สล่าลาบตี๋นดอย พลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ  สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น แ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา