โลโก้เว็บไซต์ 2019-06-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2019-06-07

อธิการบดี ย้ำ อาจารย์ต้องพัฒนาการสอน ปรับการศึกษาให้ทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา ประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2562 และให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้รับฟังข้อมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและรับมอบนโยบายด้านต่างๆจากอธิการบดี และเน้นย้ำขอให้อาจารย์ทุกท่านปรับปรุงการสอนเพื่อให้เข้ากับนักศึกษาซึ่งเข้ายุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งรูปแบบการเรียนการสอนที่ต้องมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่สามารถทำงานได้จริงในช่วงเช้าเป็นการประชุมของอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นการประช... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล (มคอ.7) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนาพิษณุโลกและตาก ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร มคอ.7 โดยมี คณาจารย์ทั้ง 2 เขตพื้นที่เข้าร่วม ณ มทร.ล้านนาตาก เพื่อนำผลจากการดำเนินงานมาพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนต่อไป   ภาพข่าวโดย อ.ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ ข่าวโดย อ.ณัฐพงษ์ แกมทับทิม  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ผลสอบสัมภาษณ์) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ผลสอบสัมภาษณ์) การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานราชการสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ครั้งที่ 1/2562สำหรับ พนักงานสายวิชาการ , พนักงานสายสนับสนุน และ พนักงานราชการ  คลิกดูประกาศผลสอบ >> คลิกดูประกาศผลสอบ  >> อ่านต่อ


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะอาจารย์และบุคลากรจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโถงอาคารอำนวยการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา