โลโก้เว็บไซต์ 2020-01-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-01-07

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563
อังคาร 7 มกราคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี ภาพ จักร์รินทร์ ชื่น... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา