โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-02-04

มทร.ล้านนา จัดการประชุมงานวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวทุน/วิจัย

           ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะทำงานทีมวิจัยศูนย์พลังงานสะอาด มทร. ล้านนา และทีมวิจัยการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ได้ร่วม ณ ห้องกาสะลองอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อขยายผลแนวทางวิจัยเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนที่อยู่โดยรอบเขื่อนสิริกิติ์โดยน้อมนำศาสตร์ของพระราชามาดำเนินการ ในส่วนของการหาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน การบริหารจัดการน้ำต้นทุนภายในหมู่บ้าน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างย... >> อ่านต่อ


ผู้ช่วยอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร ในโอกาสเข้าร่วมฝึกภาคสนาม
อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 16.00 น. ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวให้โอวาทนักศึกษาวิชาทหาร  ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 4-9 กุมภาพันธ์ 2563  โดยมีอาจารย์บุญธรรม  โสใจวงค์   ผู้ดูแลนักศึกษาวิชาทหารฯ ร่วมให้กำลังใจและดูแลนักศึกษาก่อนออกเดินทาง           ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ >> อ่านต่อ


“เรียนจากผู้รู้ สู่การเป็นนักปฏิบัติมืออาชีพ” สาขาการออกแบบ จัดWorkshop ติวเข้มนักศึกษาเสริมความรู้ด้านวัสดุและอุปกรณ์
อังคาร 4 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

        วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม การบรรยาย Work Shop “การเข้าใจสล่าช่างไม้ที่มีคุณภาพ” ให้ความรู้แก่นักศึกษา ด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในสายงานไม้มืออาชีพ โดย อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมสถาปัตยกรรม ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พรภพ ปองทอง ที่ปรึกษาธุรกิจด้านฮวงจุ้ย บรรยายพิเศษในเรื่อง “ศาส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา