โลโก้เว็บไซต์ 2020-03-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-03-11

วิทยบริการฯ จัดอบรม Line Chatbot (ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ)
พุธ 11 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

   ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอัตโนมัติ Line Chatbot ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔ อาคารหอสมุด ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการฯ กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ และเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช คณะวิทย... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มทร.ล้านนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
พุธ 11 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ติดตามการดำเนินงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของแต่ละหน่วยงานสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑ รวมถึงการเสนอขออนุมัติโครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของหน่วยงาน เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ในองค์กรตามแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา