โลโก้เว็บไซต์ 2020-05-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-05-12

ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข
อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข” นำสิ่งของอุปโภค บริโภคแจกจ่ายเพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนในวิกฤต COVID-19  ภายในตู้มีอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป ตลอดจนของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ประชาชนท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคและรับบริจาคสิ่งของใน “ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข” สามารรับได้ ณ  ด้านหน้า มทร.ล้านนา (เจ็ดยอด)... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด 
อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีการออกแบบเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด  วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      7,992,900.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  12- 15 พฤษภาคม 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติดต่อขอทราบข้อมูลหรือส่งคำเสนอแนะ ... >> อ่านต่อ


ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด
อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อเรื่อง  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง      7,407,300.00 บาท ระยะเวลาประชาวิจารณ์  :  12 - 15 พฤษภาคม 2563 สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว    1. ติด... >> อ่านต่อ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry ๔.๐ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานแขนกลในยุคดิจิตอลเพื่อรองรับระบบ Industry ๔.๐ ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา