โลโก้เว็บไซต์ 2020-06-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-06-09

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก
อังคาร 9 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำมีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับงานภาครัฐประเภทสถาบันอุดมศึกษา ความทราบแล้วนั้น     มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนภายใน (Internal) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ในระบบ ITAS เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนดำเนินการต่อไปจะเป็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียนภายใน (IIT) แ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตโซนบ้านพัก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน ชำรุด
อังคาร 9 มิถุนายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาระบบอินเทอร์เน็ตโซนบ้านพัก มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เจ็ดลิน ชำรุด     เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 17:00 น. ที่ผ่านมา เกิดเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านพักและเสาไฟฟ้า ซึ่งมีสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตพาดผ่านด้วย จึงทำให้สายนำสัญญาณดังกล่าวชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบพบว่า เสาไฟฟ้าที่สายนำสัญญาณพาดผ่าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา