โลโก้เว็บไซต์ 2020-09-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-09-28

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562
จันทร์ 28 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมสาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม  รร 305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563
จันทร์ 28 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn กับครูช่างผู้มากประสบการณ์ ประจำปี 2563  ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานวิทยากรหรือครูช่างผู้มากประสบการณ์ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ.2563  1. อาจารย์วีระ สังข์นาค 2. ผศ.สมบัติ สันกว๊าน ... >> อ่านต่อ


ตัวแทน มทร.ล้านนา ร่วมประชุมวิชการเนื่องในวันสหวิทยาการ
จันทร์ 28 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 อาจารย์อนวัช  จิตต์ปรารพ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10 โดยมีนายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในการประชุมดังกล่าวมีการ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ธรรมาภิบาลกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย โดย นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การป้อง... >> อ่านต่อ


หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
จันทร์ 28 กันยายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 25 กันยายน 2563 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  บริการวิชาการค่ายภาษาและวิชาการ พร้อมแนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก         อาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา พิษณุโลก นำ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา