โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-10-12


นิทรรศการ Koyori Project 2020  
จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

สมาคมวัฒนหัตศิลป์ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020  “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการ เสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่ทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การ เชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า เชียงใหม่เฟสติวัล จัดโดยได้รับเกียรติจาก กงสุลใหญ่ฮิโรชิ  มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดบ้าน ต้อนรับการศึกษาดูงานโรงเรียนแม่แตง
จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน  100  คน  จากโรงเรียนแม่แตง ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่   ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชาคริต ชูวุฒิยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการเปิดบ้านต้อนรับ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แนะนำเสนอหลักสูตร การเรียนการสอน ทั้ง 5 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา