โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-12-09

เปิดรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (1,400 อัตรา)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนิน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครบุคคลโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 1,400 อัตรา      คุ... >> อ่านต่อCOVID เฟส 2 มทร.ล้านนา ร่วมกับ ทต.ช้างเผือก พ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19 ป้องกันการแพร่ระบาด
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้ประสานงานเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกัน COVID-19 ในบริเวณที่กลุ่มเสี่ยงได้มีการสัมผัสและใช้บริการ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ห้วยแก้ว) >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ เมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
พุธ 9 ธันวาคม 2563 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ภายใต้ "โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ เมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่" ในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สกสว. ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และร่วมประชุมประชาคมกับชุมชนบ้านท้องฝายและทางองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ในการสร้างกลไกและภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงเพิ้นที่ โดยเล็งเห็นศักยภาพและเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรมสำหรับการเรียนรู้และทำกิจกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ให้... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา