โลโก้เว็บไซต์ 2020-12-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2020-12-18


การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี ในโครงการประกันสังคม
ศุกร์ 18 ธันวาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยผู้ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ด้วยตนเอง 3 ช่องทาง 1. ด้วยวิธีการยื่นแบบสถานพยาบาล สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคม 2. ผ่าน www.sso.go.th 3. ผ่านแอปพลิเคชั่น SSO Connect ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา