โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-05

แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบ สขร.1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/04/20210428165410_47109.pdf >> อ่านต่อ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ศุกร์ 5 มีนาคม 2564 / ข่าวรับสมัครงาน

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทักษะของนักศึกษาหลักสูตรทัศนศิลป์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินราคากลาง 2,941,600.00 บาท รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา