โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-03-18

มทร.ล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่, ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่, ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)  พื้นที่จ้างงาน ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ประเภท นักศึกษา จำนวน 3 อัตรา พื้นที่จ้างงาน ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ประเภท บัณฑิต จำนวน 1 อัตรา พื้นที่จ้างงาน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประเภท นักศึกษา จำนวน 4 อัตรา และ ประเภท ประชาชน จำนวน 1 อัตรา   รายละเอียดดังนี้ 1. พ... >> อ่านต่อ


วีดิทัศน์แนะแนะนำ : การใช้บริการฐานข้อมูล Web OPAC
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 / คลังความรู้ RMUTL ช่อง@Youtube

แนะนำการใช้บริการฐานข้อมูล Web OPAC การสืบค้นหนังสือ การจองหนังสือ การต่ออายุการยืมหนังสือ เข้าใช้งานผ่านเว็บหอสมุด : https://library.rmutl.ac.th/ หรือ เข้าใช้งานผ่านลิงค์ : http://autolib.rmutl... >> อ่านต่อ


สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เปิดจำหน่วยหน้ากากอนามันป้องกันฝุ่น PM2.5
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เปิดจำหน่วยหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM2.5 ในราคาชิ้นละ 20 บาท   ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชมงคลล้านนา (RMUTL Shop) หมายเลขโทรศัพท์ 053 921444 ต่อ 2350 และ 094-835-8789 เปิดจำหน่ายในวันและเวลาราชการ >> อ่านต่อ


ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมฯ ประชุมวางแผนการจัดเตรียมโครงสร้างและองค์ประกอบรถกระทง มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1/2564
พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 / ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อวางแผนดำเนินโครงการจัดเตรียมโครงสร้างและองค์ประกอบรถกระทง มทร.ล้านนา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง พ.ศ.2564 โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา