โลโก้เว็บไซต์ 2021-05-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-05-13

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายในจังหวัดลำปาง วางแนวทางเพื่อนำกัญชามาใช้งานด้านปศุสัตว์
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

     วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดร.สุรพล ใจวงษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา และ ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ด้านกัญชา-กัญชง ทางด้านการแพทย์ ได้จัดประชุมหารือแนวทางการใช้กัญชาเพื่องานด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมย่านาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายกมล ชัยกันทะ ท้องถิ่นจังหวัดลำป... >> อ่านต่อ


การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย กลุ่มที่ 2
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับ โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง” ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการวิจัย บพท. 2564 “การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย (GAP และอินทรีย์) ที่เชื่อมต่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าอาหารแบบครบวงจร (การแปรรูป) กลุ่มที่ 2: กา... >> อ่านต่อ


รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เนื่องจากสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้านนา มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่องศูนย์ประสานงานติดตามและประเมินสถานการณ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ล้านนา จึงขอแจ้งการรายงานผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็น "ทุกวันศุกร์ "หรือในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถติดตามการรายงานผ่าน เพจ https://www.facebook.com >> อ่านต่อ


การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย กลุ่มที่ 1
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมกับ โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบครบวงจร มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ จังหวัดลำปาง” ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง และโครงการวิจัย บพท. 2564 “การสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย (GAP และอินทรีย์) ที่เชื่อมต่อการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าอาหารแบบครบวงจร (การแปรรูป) กลุ่มที่ 1 : ก... >> อ่านต่อ


เพาะเห็ดแบบตั้งใจดี มีมานะ ทำจริง
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ โดย อาจารย์ศิริพร อ่ำทอง เรื่อง เพาะเห็ดแบบตั้งใจดี มีมานะ ทำจริง ในคอลัมน์ คุยเรื่องเห็ดกับลุงลี พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 หน้า 159 - 162 อ่านเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


ความผูกพันของคนกับพริก ตอนจบ
พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 / คลังความรู้

ผลงานวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี เรื่อง ความผูกพันของคนกับพริก "การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอนจบ) พิมพ์เผยแพร่ในวารสารเคหการเกษตร ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 หน้า 136 - 138 อ่านเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา