โลโก้เว็บไซต์ 2021-06-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2021-06-08

มทร.ล้านนา ลำปาง รับมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 5 สาขา
อังคาร 8 มิถุนายน 2564 / ข่าวกิจกรรม

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ร่วมต้อนรับนายมานิตย์  มงคลชื่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง และคณะ ในโอกาสมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่มหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา